Monday, December 31, 2007

Creating a SCOM custom group based on an installed service

As with most environments, I have some applications that require custom monitoring and tweaking. In this instance the application is our backup system (Tivoli Storage Manager to be specific), and due to the high I/O of the application SCOM is alerting on it daily. So here is the plan: Create a group based on the TSM Server service, override the monitors for this group to reset thresholds as appropriate.

Creating a group:

Creating the group is fairly simple, but not intuitive. The first thing to do is create an attribute to base the group on. In this instance I am looking for the existence of a registry key "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSM Server1"; I initially wanted to perform a WMI query but ran into unanswered problems so we are sticking with the registry for the time being. To create the attribute:

 1. In the SCOM console, go to the Authoring pane and select Attributes | Create new attribute
 2. Enter the name, next
 3. Discovery Method
  1. Discovery Type: Registry
  2. Target: Windows Operating System_Extended
   1. To get this, browse to the Windows Operating System, the wizard then creates the extended version because it is a sealed MP.
  3. Management Pack: Your New MP
 4. Registry Probe Configuration
  1. Key or Value type: Key
  2. Path: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSM Server1
  3. Attribute Type: Check if exists
  4. Frequency: 3600 seconds

There are likely some improvements I could do here, but at this time I am only looking for the existence of the key (assuming the existence means its installed and running). The next step is to create a group based on this new attribute.

 1. In the SCOM console, go to the Authoring pane and select Groups | Create a new group
 2. Name your group appropriately (TSM Servers) and select your MP
  1. Ensure you select the same MP the attribute is stored in, otherwise the extended class may not be available
 3. Skip the Explicit Members screen – the goal is to have 100% dynamic membership
 4. On Dynamic Members, click Create/Edit rules
  1. Select the Windows Operating System_Extended class and click Add
  2. Property: TSM Server
  3. Operator: Equals
  4. Value: True
 5. Finish out the wizard and your new group will appear.

It may take some time for all the systems to report the attribute and be joined into the group, the suggestion is to wait 10-20 minutes for systems to appear.

2 comments:

Anonymous said...

Hi,

is there a way to choose "windows Server" instead of windows operating system in the new attribute target ?

Thanks in advanced,

Kobile

D Entertainment said...

kiếm pháp tối ỷ vào cường đại đấu khí. Cho nên lan tông đấu khí cũng là thâm hậu nhất, Còn cúc tông kiếm pháp thì tàn nhẫn làm trọng, tốc độ cực nhanh được xưng là cúc tông thập bát khoái kiếm, mười tám thức có thể trong nháy mắt toàn bộ xuất ra. Tựa như răng của loài độc xà uy lực kinh người. Chúng ta trúc tông tại tứ đại kiếm pháp là loại công thủ bình hành, tựa tự nhiên quỹ tích, Có cả 4 loại kiếm pháp ưu thế.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh
-Vậy mụ mụ là người của mai tông cũng sẽ biết mai tông kiếm pháp?

Diệp Trọng mỉm cười trả lời:
-Mụ mụ con tu luyện chính là mai tông Hàn mai kiếm pháp, bất quá nàng đối với tu luyện không có hứng thú, thành tựu không cao. Đáng tiếc các tông kiếm pháp không có cách nào hỗn hợp tu luyện nếu không có lẽ hai nhà chúng ta sẽ có đột phá. Âm Trúc, ta thấy sau này, con phải chăm chỉ tu luyện, muốn tăng lên kiếm pháp chỉ có thể khổ luyện. Giống ta lúc trước huyễn hóa ra 8 đạo thân ảnh, nhất thức trúc ảnh bà sa luyện đến cực xử có thể hóa thân ra 9 đạo thân ảnh, thân thể hoàn toàn tách ra tựa như chín người đồng thời phát động công kích, nhất chiêu mà ta đánh bại con là nhất thức nhân trúc hợp nhất