Monday, May 05, 2008

Report Server log file growing nonstop

Last friday I was alerted to the log drive filling up on a SQL 2005 server. I looked into it and found that my SQL Report Services log file (ReportServer_Log.LDF) was increasing in size and filling up the drive.
My first thought was to simply shrink the file via SQL Server Management Studio - select the DB, select Tasks, Shrink, Files, and select the appropriate log file. This however failed to do anything and the drive was continuing to fill. So before it got any worse, I capped the log file size to keep the drive from filling up and created another temporary log file on a drive that had more room.
I tried shrinking the file various ways in the UI and via dbcc shrinkfile, all without success. Some googling reminded me that the log files wont truncate until they are backed up, so I try backing up the log file:
backup log reportserver to DISK='f:\test.bak'

That also failed, but it finally gave me an interesting error message:
The log was not truncated because records at the beginning of the log are pending replication. Ensure the Log Reader Agent is running or use sp_repldone to mark transactions as distributed.

Some more googling and I found http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=2899817&SiteID=1 which discussed this error also. For some reason my database thought it was configured for replication even though I am not using replication. In a replication scenario the logs are only truncated after the transactions have been replicated to the second server. So to resolve this we need to make it think replication is working and then turn it off.

1. Following the article I begin by setting the replication to TRUE
sp_replicationdboption 'ReportServer','publish',true
This however fails because there is no distributor setup
The Distributor has not been installed correctly. Could not enable database for publishing.
2. Configure Distribution on the server
using the wizard I configured distribution, pointing the files to paths on drives with plenty of space
3. Now that replication is setup, set replication to TRUE
sp_replicationdboption 'ReportServer','publish',true
4. Using sp_repldone, clear the logs
EXEC sp_repldone @xactid = NULL, @xact_segno = NULL, @numtrans = 0, @time = 0, @reset = 1
5. Now, unpublish the DB
sp_replicationdboption 'ReportServer','publish','false'
6. Now that the DB no longer thinks its published, we can backup the log file
backup log reportserver to DISK='f:\test.bak'
7. Finally we can shrink the file
dbcc shrinkfile('reportserver_log',10)
8. Lastly, cleanup the mess you just made by disabling replication and deleting your backup file

Now all thats left is to delete the temporary log file that was created to keep the initial drive from filling.
The normal shrink process doesnt seem to be working and the log files are emptying to allow for their deletion. I ran into this once before and remember that it had to do with how SQL places data in the logical and virtual logs. More googling to find the answer...

4 comments:

Anonymous said...

Did you solved your problem? would be nice to know - we have the same problem. and couldnt find an answer now...

thành nguyễn said...

- Thượng tiên, đây là gia phụ ngẫu nhiên ở trong núi được đến, thử đập nhiều lần đều không vỡ, tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến, hiến cho thượng tiên ngài.

Trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn cự tuyệt, nhưng đảo qua hộp ngọc, bỗng nhiên đồng tử một trận co rút lại, nắm lên nhìn kỹ, nhất thời mặt lộ mặt lộ hẻ sắc, nói:

- Không sai, cư nhiên là một gốc cây linh chi có 300 năm, xem hộp ngọc này bộ dáng, đúng là bị người tu chân phong ấn ở bên trong, khó trách phụ thân ngươi đập không vỡ.

Hắn ngữ khí ngừng một chút, thoáng trầm ngâm, lại cười nói:

- Ta bên người thiếu cái tiểu đồng luyện đan, ta xem ngươi có vẻ thông minh, có đồng ý làm tiểu đồng của ta không?

Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng lên, thiếu chút nữa nhảy cẩng lên, làm cho hắn kích động không thôi, lớn tiếng nói:

- Nguyện ý, Thượng tiên, ta nguyện ý.
học kế toán thực hành
forum rao vặt cattleya
học kế toán tổng hợp
chung cư eco-green-city
học kế toán thực hành
dịch vụ kế toán trọn gói
học kế toán tại bắc ninh
dịch vụ kế toán trọn gói
chung cư hà nội
dịch vụ làm báo cáo tài chính
kế toán cho quản lý
khoá học kế toán thuế
keny idol
trung tâm kế toán tại long biên
trung tâm kế toán tại hải phòng

Trung niên nhân gật đầu mỉm cười, nói:

- Làm dược đồng của ta, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật, ngươi đứng ở bên phải đi.

Vương hạo trong lòng hưng phấn, chạy đến bên phải, dương dương đắc ý trừng mắt nhìn Vương Trác một cái.

Tất cả người thất bại, cũng đều mặt lộ ra vẻ tỉnh táo, một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người, đã rơi lệ đầy mặt, khóc không ngừng.

Trung niên nhân nhướng mày, quát:

Toby Valentine said...

y have terrible spam on your pages, read at my blog, how to avoid it.
security online

Sun Ivey said...

It is hard to find a golden mean. Search engines, reviews and sales representatives will help you out with that. Just be careful and do not forget to double-check the information. So check out dataroom.